Θεματικοί Άξονες

Τίτλος 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου: 

Σχεδιάζοντας τη  Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων

 

Θεματικοί Άξονες:

Η ανακοίνωση θα πρέπει να αναφέρεται ή να συνδέεται με τους παρακάτω άξονες, περιεχόμενο ή εκπαιδευτικό πλαίσιο:

 • Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού κάθε βαθμίδας
 • Ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων κάθε βαθμίδας
 • Επιμορφωτικές ανάγκες Ειδικοτήτων
 • Μοντέλα επιμόρφωσης Ειδικοτήτων και μορφές αξιολόγησής τους
 • Ενδοσχολική (schoolbased) επιμόρφωση και αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας
 • Μη τυπικές μορφές επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης
 • Η αναγκαιότητα των Διδασκαλείων
 • Η αναγκαιότητα των Μουσικών Ακαδημιών / Ακαδημίας Τεχνών: η φιλοσοφία, ο ρόλος και οι πρακτικές τους
 • Διαβαθμισμένες και Αδιαβάθμητες Σπουδές Ειδικοτήτων
 • Ερευνητικά Προγράμματα
 • Ζητήματα Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση
 • Ζητήματα Κρατικής παρέμβασης στην Εκπαίδευση