Εικονικές Ανακοινώσεις

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση υπό το πρίσμα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για εκπαιδευόμενους σε απομακρυσμένες περιοχές

Καμάρη Πουλχερία

 

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευομένων
στο πρόγραμμα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. 2019-2020. Αντίληψη, προσδοκίες και ζητούμενα
κατά τη διάρκεια φοίτησης σπουδών. Η περίπτωση της Ρόδου.

Καμπέρη Μαρία, Ταγκούδη Αναστασία, Κρανίδη Φλώρα

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τη διδασκαλία και η συμβολή των αποθετηρίων

Μαρτίνου Σωτηρία

 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην εκπαίδευση. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών και πρόταση εφαρμογής

Σκιαθίτης Σπύρος, Γιολδάση Κωνσταντίνα