Οδηγίες Συγγραφής Περίληψης

Για να είναι η Περίληψη της Ανακοίνωσης σας αποτελεσματική και επιλέξιμη ώστε να συμπεριληφθεί στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου 2020, θα πρέπει να διακρίνεται για την ακρίβεια του περιεχομένου ως προς την απήχηση των ερευνητικών ευρημάτων ή την επιχειρηματολογία σας για συγκεκριμένο ζήτημα. Για  να βοηθηθείτε στη συγγραφή ακολουθείστε τις οδηγίες μας:

 

  • Η περίληψή σας θα πρέπει να αποτελεί μία μικρογραφία του πλήρους κειμένου σας.
  • Η περίληψή σας θα πρέπει να κυμαίνεται από τις 250 έως τις 350 λέξεις.
  • Η περίληψή σας θα πρέπει να έχει τη μορφή ενιαίας παραγράφου, χωρίς υποσημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές.
  • Βεβαιωθείτε ότι η περίληψη σας είναι ευανάγνωστη και συντακτικά – γραμματικά ορθή.
  • Όταν υποβάλλετε την περίληψή σας για την πρωτότυπη παρουσίαση σας, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στο αντικείμενο του θέματός/έρευνάς σας καθώς και στα ερευνητικά σας ερωτήματα. Περιγράψτε τη μεθοδολογία και την ερευνητική σας προσέγγιση με ακρίβεια εστιάζοντας: στο είδος της έρευνας που έχετε επιλέξει, στη διαδικασία, στα αποτελέσματα, στα συμπεράσματα, στην συζήτηση των ευρημάτων σας. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφέρετε ενδεχόμενες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, πρακτικές, εφαρμογές.
  • Θα πρέπει να σεβαστείτε το όριο της έκτασης της περίληψης ώστε να μην την ξεπεράσετε αλλά ούτε και να είναι μικρότερη από όσο θα πρέπει. Η υπέρβαση του ορίου συνεπάγεται την απόρριψη της πρότασης.
  • Μετά τις ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ (5-6 λέξεις), γράψτε τον Θεματικό Άξονα αναφοράς της παρουσίασής σας, ώστε να βοηθήσετε τους μελλοντικούς αναγνώστες και ερευνητές.
  • Προσθέστε ένα σύντομο βιογραφικό σας μέχρι 100 λέξεις.