Συνεδριακή Συνδρομή

Περιλαμβάνει:

 • Συνεδριακό Φάκελο
 • e Βιβλίο Περιλήψεων
 • e Τόμο Πρακτικών
 • Βεβαίωση Συμμετοχής
 • Εγγραφή στην ΕΕΜΑΠΕ για το έτος 2020
sunderiako-uliko

Συνεδριακή Συνδρομή

 • Προφορικές Ανακοινώσεις (με έντυπες εκδόσεις):
  Συνδρομή έως τις 17 Δεκεμβρίου 2019: 100€ 80€
  Συνδρομή από τις 18 Δεκεμβρίου 2019: 120€ 100 €
 • Αναρτημένες Ανακοινώσεις (με e εκδόσεις):
  Συνδρομή έως τις 17 Δεκεμβρίου 2019: 80€ 60€
  Συνδρομή από τις 18 Δεκεμβρίου 2019: 100€ 80 €
 • Εικονικές Ανακοινώσεις (με e εκδόσεις):
  Συνδρομή έως τις 17 Δεκεμβρίου 2019: 80€ 60€
  Συνδρομή από τις 18 Δεκεμβρίου 2019: 100€ 80 €
 • Ακροατές, Προπτυχιακοί Φοιτητές, Μέλη της ΕΕΜΑΠΕ,
  Άνεργοι*με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή δελτίου ανεργίας:
  Συνδρομή: 40€

 

Λεπτομέρειες Πληρωμής 

Παρακαλούμε, μεταφέρατε το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή σας σύμφωνα με τις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί.

Λάβετε υπόψη ότι εμβάσματα από άλλα πιστωτικά ιδρύματα – εκτός της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – επιβαρύνονται με δική σας χρέωση.

Μπορείτε να καταθέσετε το αντίστοιχο ποσό στον λογαριασμό της ΕΕΜΑΠΕ ως εξής:

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε
Αριθμός Λογαριασμού:
  6053-040031-004
IBAN: GR1701710530006053040031004
BIC: PIRBGRAAXXX

Με την ένδειξη: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ_ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2020