Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή Περιλήψεων:  31 Οκτωβρίου 2019 30 Νοεμβρίου 2019

Ανακοίνωση αποδοχής περίληψης: 4 Νοεμβρίου 2019 10 Δεκεμβρίου 2019

Υποβολή Πλήρους Κειμένου για Δημοσίευση στα Πρακτικά: 22 Δεκεμβρίου 2019

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 17 & 18 Ιανουαρίου 2020

 

Παρακαλούμε, προωθήστε τις πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο/-η που επιθυμεί να συμμετάσχει στο συνέδριο.