Ομάδες Ενδιαφέροντος

  • Εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας και ειδικότητας
  • Εκπαιδευτές Εκπαιδευτικών και Ενηλίκων
  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό και Ερευνητές, Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί και Μεταδιδακτορικοί Φοιτητές
  • Μέλη Επιτροπών Σχεδιασμού Προγραμμάτων και Οδηγών Σπουδών, Επιστημονικοί και Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Φορείς, Κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Επιστημονικές Ενώσεις, Επαγγελματικά Σωματεία (με ειδικό ενδιαφέρον στην επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των Ειδικοτήτων)

 

Πιστεύουμε ότι το συνέδριο θα επιτρέψει τη διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας υψηλής ποιότητας που θα συμβάλλουν επίσης στην επαγγελματική εξέλιξη των επαγγελματιών και των επιστημόνων και θα επηρεάσουν την ποιότητα της μάθησης και της διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, ελπίζουμε ότι οι μεμονωμένοι συμμετέχοντες θα βρουν ευκαιρίες για γόνιμη αλληλεπίδραση με συναδέλφους.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες και οι οργανωτικοί συντελεστές του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου, προερχόμενοι από διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και εκπροσωπώντας μία ευρεία ποικιλία ειδικοτήτων της εκπαίδευσης, προσβλέπουμε να σας φιλοξενήσουμε στη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» – Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Αθηνών.

Για την Επιστημονική & Οργανωτική Επιτροπή του 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου

Αικατερίνη Κασιμάτη, Καθηγήτρια, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Δρ Μαρία Αργυρίου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) – Εφαρμοσμένη Μουσική Παιδαγωγική, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου