Είδη Παρουσιάσεων

A: Ερευνητικές Ανακοινώσεις:  Διάρκειας 15′ με 5′ ερωτήσεων ανά παρουσίαση και συζήτησης στο τέλος κάθε συνεδρίας. Οι παρουσιάσεις οργανώνονται ανά θεματικό άξονα.

 

B: Αναρτημένες Ανακοινώσεις: Θα αναρτηθούν σε συγκεκριμένο χώρο, με συγκεκριμένη διάρκεια παρουσίασης

(Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, 2.00 μμ – 3.30 μμ)

Διάσταση poster: 80 Χ 1,20

Υλικά ανάρτησης ανά Εισηγητή/τρια: blue tack (αποκλειστικά), φάκελος με κουμπί που θα περιέχει φωτοτυπίες  της παρουσίασης διαθέσιμος στο κοινό (τα υλικά επιβαρύνουν τον/την εισηγητή/-τρια).

 

Γ. Εικονική Προφορική Παρουσίαση: Διάρκειας 10΄

Τεχνικές απαιτήσεις για εικονικές παρουσιάσεις

Η εικονική παρουσίαση απευθύνεται σε εισηγητές που δεν μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία.

Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνάει τον χρονικό περιορισμό των 10 λεπτών, ενώ μπορεί να είναι σε μορφή βίντεο ή παρουσίαση power point.

Αν διαλέξετε την μορφή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψηφιακή αφήγηση ή συνδυασμό βίντεο εγγραφής του προσώπου σας ως παρουσιαστή και γραφημάτων από την παρουσίασή σας.

Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος του βίντεο είναι τα 300 Mb, το αρχείο πρέπει να είναι σε μορφή .avi και το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι ΕΠ_Βίντεο_το όνομά σας.avi (π.χ. ΕΠ_Βίντεο_Σιτώτης Γεώργιος.avi)

Αν διαλέξετε τη μορφή παρουσίασης powerpoint τότε πρέπει να στείλετε την παρουσίαση σε μορφή .ppt και να αποστείλετε ξεχωριστά το αρχείο ή τα αρχεία ήχου που χρησιμοποιείτε, σε μορφή mp3.

Το όνομα των αρχείων που θα στείλετε πρέπει να είναι ΕΠ_ppt_το όνομά σας.ppt ή ΕΠ_ppt_το όνομά σας.mp3 (π.χ. ΕΠ_ppt_Σιτώτης Γεώργιος.ppt ή ΕΠ_ppt_Σιτώτης Γεώργιος.mp3).

Η εικονική σας παρουσίαση θα πρέπει να σταλεί στο email του Συνεδρίου: ProfSpecEdu2020@gmail.com

 

Δ. Στρογγυλή Τράπεζα: Διάρκειας 90΄ με τη συζήτηση. Η κατάθεση της πρότασης περιλαμβάνει την πλήρη περίληψη ή τις επιμέρους περιλήψεις των παρουσιάσεων-τοποθετήσεων των εισηγητών/τριών. Η Στρογγυλή Τράπεζα συντονίζεται από τον/την Προεδρεύοντα/ουσα ο/η οποίος/α είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση του χρόνου και τον συντονισμό της συζήτησης με το κοινό και τους/τις εισηγητές/τριες. Η κατάθεση της περίληψης τηρεί τις προδιαγραφές που έχουν ορισθεί περιλαμβάνοντας τα ονόματα των εισηγητών/τριών καθώς και το σύντομο βιογραφικό τους.

 

Δομή Παρουσιάσεων

Οι Προφορικές και Αναρτημένες Ανακοινώσεις δομούνται ως εξής:

  • Τίτλος
  • Περίληψη (250-350 λέξεις)
  • Βιογραφικό Σημείωμα (100 λέξεις) για όλους/ες τους Εισηγητές/τριες
  • Θεωρητικό πλαίσιο
  • Μεθοδολογία έρευνας – Μεθοδολογική Προσέγγιση
  • Ευρήματα
  • Συζήτηση
  • Βιβλιογραφία (Σύστημα APA)

Έκταση: έως 20 σελίδες (με τη βιβλιογραφία)

 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι επιτρέπεται μία παρουσίαση ανά εισηγητή/-τρια.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συγγραφή των ανακοινώσεών σας στα Πρακτικά του Συνεδρίου (κατόπιν έγκρισης), ακολουθήστε συγκεκριμένες οδηγίες ανά τύπο παρουσίασης, πατώντας εδώ.