Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής, ΕΕΜΑΠΕ - ΕΙΝ, 2007

Με τον όρο δια βίου μάθηση νοείται κάθε δραστηριότητα μάθησης στην οποία συμμετέχουν ενήλικες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προοπτικών, την προσωπική και κοινωνική τους ανέλιξη, αλλά και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Η δια βίου μάθηση διέπεται από ένα σύνολο αρχών ικανών να εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα τη νέα χιλιετία αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη της και ενθαρρύνεται η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας που αναπτύσσουν ικανότητες όπως:

 • η πολιτισμική έκφραση,
 • οι κοινωνικές δεξιότητες
 • η ανάπτυξη της μεταμάθησης, δηλαδή να «μαθαίνω πώς να μαθαίνω».

Πιστοποίηση στην κατάρτιση και την έρευνα

Ειδικότερα το πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της δια βίου εκπαίδευσης & κατάρτισης στη χώρα μας συστηματοποιείται από το νόμο 3369/6-07-05, ο οποίος και προσδιορίζει επακριβώς τους φορείς, τις δομές και τις προσφερόμενες υπηρεσίες δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επαγγελματική κινητικότητα στην Ευρώπη

Μέσα στα πλαίσια ενίσχυσης της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κινητικότητας και δημιουργικότητας η ΕΕΜΑΠΕ στοχεύει στο σχεδιασμό ολοκληρωμένης πρότασης κινητικότητας με παιδαγωγική παρακολούθηση των δικαιούχων, σε συνεργασία με ανάλογο φορέα εξωτερικού, που θα φροντίσει για την υποδοχή, μετακίνηση, διαμονή αλλά και πιστοποίηση των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων (χρήση europass κινητικότητας).

Δεκαπέντε εκπαιδευτικοί από τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν παραμονής σε ανάλογο φορέα του εξωτερικού, για κατάρτιση διάρκειας δύο εβδομάδων. Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη της διεθνούς κινητικότητας υπευθύνων για την επαγγελματική κατάρτιση ή / και τους ανθρώπινους πόρους σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και εταιρείες.

Διδακτικές Ενότητες

1. Γενική Παιδαγωγική

 • Εισαγωγή σε γενικές παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές


2. Μουσική Παιδαγωγική

 • Μουσική ακρόαση & δημιουργικότητα
 • Διδασκαλία μουσικών εννοιών και μουσικής ανάγνωσης-γραφής: από το παιχνίδι στην παρτιτούρα
 • Από τα ωριαία μαθήματα στη μουσικοθεατρική παράσταση: Προγραμματισμός για την αυτόματη οργάνωση και διδασκαλία γιορτών και εκδηλώσεων
 • Όψεις της παιδαγωγικής λειτουργίας του αυτοσχεδιασμού
 • Τεχνικές ενορχήστρωσης παιδικών τραγουδιών - Χρήση ρυθμικών και μελωδικών κρουστών από τους μαθητές στην τάξη
 • Η παιδαγωγική χρήση της φλογέρας στην εκπαίδευση
 • Κίνηση και Μουσική: η χρήση της κίνησης / χορογραφίας στο μάθημα της μουσικής
 • Μουσικοί Πολιτισμοί - Μουσικές του Κόσμου
 • Αισθητική και φιλοσοφία της μουσικής
 • Εισαγωγή στη σύγχρονη βιβλιογραφία της Μουσικής Παιδαγωγικής
 • Θεωρίες μάθησης και η εφαρμογή τους στη μουσική εκπαίδευση
 • Η διαθεματικότητα στη διδασκαλία της μουσικής
 • Οργάνωση και σχεδιασμός του μαθήματος της μουσικής
 • Η αξιολόγηση του μαθήματος της μουσικής (θεωρία και πράξη)
 • H μεθοδολογία της έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική


3. Η Μουσική Τεχνολογία σαν εργαλείο δημιουργικής μάθησης στην εκπαίδευση

4. Μουσική και Τέχνες στην εκπαίδευση

 • Διδακτική του Θεάτρου στην εκπαίδευση
 • Η σύνδεση της Μουσικής με τη Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση
 • Χορός και Κίνηση I, II (Ιστορία χορού, Είδη χορού, Χορός και Ρυθμός, Η διδασκαλία του χορού και ο Laban)
 • Μουσική και παραστατικές τέχνες


5. To μοντέλο της πολυμορφικής Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

6. Διαχείριση προβλημάτων τάξης: από τον ετεροκαθορισμό στην αυτοδιαχείριση

7. Εθνομουσικολογία

 • Εθνομουσικολογία: αντλώντας διδάγματα και εφαρμόζοντάς τα στην τάξη
 • Μιλώντας για τις Μουσικές της υπαίθρου σε μαθητές μεταμοντέρνων καιρών: Ζητήματα διδασκαλίας της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής
 • Λαογραφία και Μουσική: διαθεματική προσέγγιση


8. Στοιχεία Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων

9. Ιστορία της Μουσικής

 • Κατανόηση της έντεχνης μουσικής μέσα από την ιστορική τοποθέτηση και ανάλυση σημαντικών έργων της


10. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 • Άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: έννοια, σκοπός, οργάνωση εκπαίδευσης
 • Ενταγμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη σχολική πράξη κατά κατηγορία ΑμΕΑ.


11. Μουσική Ακουστική

 • Μουσική και Μαθηματικά: από τον Πυθαγόρα έως τον Ιάνη Ξενάκη
 • Γνωριμία με τον Ήχο: Εικονικό εργαστήριο ακουστικής


12. Η Διδακτική της ψαλτικής τέχνης

13. Σχολική Ψυχολογία

14. Επικοινωνιακή πολιτική και σχολική εκπαίδευση

Επιστημονική Υπεύθυνη

Λένια Σέργη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διδάσκοντες

Βαρελάς Δημήτρης, Διδάκτορας Μουσικής Παιδαγωγικής

Γεωργάκη Αναστασία, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραμματάς Θεόδωρος, Καθηγητής, Τμήμα ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δογάνη Κωνσταντίνα, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α. Π. Θ.

Κανελλόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος καθηγητής Μουσικής Παιδ/κής, Τμήμα Προσχολικής Εκπ/σης, Π. Θεσ.

Κοντογιάννη Άλκιστις, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κουτσούμπα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λιοναράκης Αντώνης, Επίκουρος καθηγητής, Aνοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ελλ. Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μαραγκόπουλος Δημήτρης, Καθηγητής, Τμ. Μ. Σπουδών, Ιόν.Παν., Καλ. Δ. κύκλου εκδ. Γέφυρες, Μέγ. Αθηνών

Ματέυ Αλέξανδρος, Μουσικοπαιδαγωγός

Ματσαγγούρας Ηλίας, Αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα ΠΤΔΕ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παπαπαύλου Μαρία, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ράπτης Χάρης, Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Λαικής και Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Άρτας

Σαλτερής Νίκος, Σχολικός σύμβουλος, ΥΠΕΠΘ

Σαρρής Χάρης, Εθνομουσικόλογος

Σεργίου Παύλος, Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σιώψη Αναστασία, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Σπαθάρη - Μπεγλίτη Ελένη, Προϊστ.Παιδ. & Επ. Καθοδήγησης Δ.Ε. Περιφ. Διεύθ. Εκπ. Αττικής, ΣΕΠ, ΕΑΠ

Σπετσιώτης Γιάννης, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, ΥΠ.Ε.Π.Θ

Σπυρίδης Χαράλαμπος, Καθηγητής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τυροβολά Βάσω, Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ Αθηνών, ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Χαλδαιάκης Αχιλλέας, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Μ. Σπουδών, Εθνικό και Καπ/κό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Φ.Π.Ψ, Εθνικό και Καπ/κό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρυσοστόμου Σμαράγδα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καπ/κό Π. Αθηνών

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.