Υλικό άλλων Φορέων

Ιστοχώροι με Εκπαιδευτικό Υλικό

Η ΕΕΜΑΠΕ επιθυμώντας να συνεισφέρει στη μουσική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτών, και κατ' επέκτασιν των μαθητών, έχει συγκεντρώσει διάφορους ιστοχώρους με χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕ



Έγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.