Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή

Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή
Special Arts Education

2020 – 2021
Έναρξη: 19/10/2020

Με την ποιοτική εγγύηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Το πρόγραμμα της Ειδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου δια βίου επιμορφωτικό πρόγραμμα με γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, οι οποίες θεωρούνται προαπαιτούμενες, προκειμένου οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και την φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασκηθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντίστοιχου εκπαιδευτικού πλαισίου. Εξετάζει βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής ενταξιακής αγωγής και συνεκπαίδευσης και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τις ανάγκες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, προβλήματα ακοής και όρασης). Εστιάζει στη δημιουργία διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στην αποτελεσματική και ανεμπόδιστη εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μέσω της αξιοποίησης των Τεχνών στην Εκπαίδευση αλλά και στην αξία της συνεργασία εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Η Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. έχει την τιμή της επίσημης συνεργασίας με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου  από τους πρωτοπόρους στον χώρο της Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, με σεβασμό και ευθύνη στις παιδαγωγικές ανάγκες των σύγχρονων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών αλλά και με τεράστια εμπειρία διδασκαλίας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται σε χρόνο που επιτρέπει την ολοκλήρωση του πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών για επικείμενες κρίσεις στελεχών της εκπαίδευσης αλλά και προσλήψεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ενσωμάτωση των Tεχνών έχει εμβληματικά θετική επίδραση στους/στις μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες  η ενσωμάτωση  των Τεχνών στην εκπαίδευση θεωρείται εμβληματικής σημασίας καθώς ο ενεργός ρόλος του/της μαθητή/τριας αλλά και η σύνδεσή του/της με τη σχολική ζωή και την ζωή εκτός σχολείου επιστρέφει πολλά και ωφέλιμα αποτελέσματα. Ερευνητικά ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες συμπεριφέρονται και αντιδρούν μέσα από μια ποικιλία τρόπων. Οι Τέχνες μπορούν να συμβάλλουν σε μια αξιοσημείωτη γνωστική και συμπεριφοριστική εξέλιξη, είτε ο μαθητής ανήκει στο Φάσμα του Αυτισμού, είτε έχει Σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Η Τέχνη, εν γένει, μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες όλων των ειδικών εκπαιδευτικών Αναγκών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ειδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου δια βίου επιμορφωτικό πρόγραμμα με γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (μέσα από την on line παρακολούθηση και τον σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών), οι οποίες θεωρούνται προαπαιτούμενες, προκειμένου οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και την φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασκηθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντίστοιχου εκπαιδευτικού πλαισίου. Εξετάζει βασικές έννοιες της Ειδικής Αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής ενταξιακής αγωγής και συνεκπαίδευσης και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τις ανάγκες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, προβλήματα ακοής και όρασης). Εστιάζει στη δημιουργία διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στην αποτελεσματική και ανεμπόδιστη εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μέσω της αξιοποίησης των Τεχνών στην Εκπαίδευση αλλά και στην αξία της συνεργασία εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι και οι αποτελεσματικές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, προκειμένου η υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να είναι επιτυχής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

Οι διδακτικές ενότητες κατηγοριοποιούνται σε δύο θεματικά πεδία: Ειδικά Παιδαγωγικά Ι: Το πλαίσιο & Ειδικά Παιδαγωγικά ΙΙ: Εξειδικευμένες θεματικές & Πρακτικές.

 

 

 

ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ειδικά Παιδαγωγικά Ι: To πλαίσιο

 • Mαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Παιδαγωγική της Συμπερίληψης και Διαφοροποιημένη διδασκαλία 
 • Σύντομη Ιστορική Αναδρομή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Εργαλεία Αξιολόγησης και προγράμματα παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή

 

Ειδικά Παιδαγωγικά ΙΙ: Εξειδικευμένες θεματικές & Πρακτικές

 • Η Τέχνη ως «εργαλείο» ένταξης στην Ειδική Αγωγή
 • Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα
 • Αγωγή Υγείας: Ανάπτυξη καλλιτεχνικών projects με έμφαση στην συνεκπαίδευση. Το θεραπευτικό κουκλοθέατρο
 • Η «Τέχνη» του Εθελοντισμού σε Κέντρα Αποκατάστασης και Ειδικές Μονάδες
 • Το Burn out των Ειδικών Παιδαγωγών και των θεραπευτών
 • Αξιοποιώντας την Ψηφιακή Τεχνολογία υπέρ της Τέχνης για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Ειδική Μουσική Παιδαγωγική: Μεθοδολογίες παρέμβασης
 • Μουσικοκινητική Αγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Εγκέφαλος και νους στην εκπαίδευση: Βασικές Νευρο-Ψυχολογικές Αρχές Ανάπτυξης Χαρισματικών Νηπίων και Παιδιών
 • Οι Παραστατικές Τέχνες στην Ειδική Αγωγή
 • Εισαγωγή στην χοροθεραπεία και εφαρμογή της στην Eιδική Aγωγή
 • Η φωνητική τέχνη σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Εκπαιδευτική Έρευνα για την καλλιτεχνική ανάπτυξη νηπίων και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Αργυρίου (Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου),
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε.  Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Συνολικό κόστος: 630,00€
 
Ώρες Επιμόρφωσης: 480
 
ECVET: 24
 
Δυνατότητα τμηματικής καταβολής των διδάκτρων σε 4 δόσεις. Χρονοδιάγραμμα τμηματικής καταβολής:
 • 1η δόση (150,00€): 19/10/2020
 • 2η δόση (160,00€): 14/12/2020
 • 3η δόση (160,00€): 15/02/2021
 • 4η δόση (160,00€): 14/04/2021
 
Εκπτωτική πολιτική:
Μέλη της ΕΕΜΑΠΕ ή εφάπαξ καταβολή: 10%
Στην περίπτωση μελών της ΕΕΜΑΠΕ, η έκπτωση γίνεται στην 4η δόση (από 160,00€ στα 97,00€)
Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής το ποσό διαμορφώνεται από 630,00€ στα 567,00€ και καταβάλλεται στις 19/10/2020
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η διάρκεια του προγράμματος (480 ωρών) εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής καλλιτεχνικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα Eιδικής Kαλλιτεχνικής Aγωγής.

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017. και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019:

 • ενισχύοντας τα προσόντα του σύγχρονου εκπαιδευτικού για δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, σχολές ΟΑΕΔ,
 • εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ),
 • δίνοντας 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι),
 • δίνοντας 0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάλιστα με το πρόσφατο σχέδιο νόμου η μοριοδότηση αναμένεται να τροποποιηθεί και να δίνει 1 μονάδα),
 • δίνοντας 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα πρόσθετης μοριοδότησης σε οποιαδήποτε προκήρυξη μοριοδοτεί τέτοιου τύπου βεβαιώσεις. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσεων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά
 • Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point
 • Test αξιολόγησης
 • Μικροδιδασκαλίες σε μορφή video
 • Τελική αξιολογική εργασία

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται  αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών. Η αξιοποίησή του είναι άμεση καθώς η μορφή στην οποία προσφέρεται είναι άμεσα εκτυπωμένη από τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ευέλικτο διδακτικό υλικό,  που είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με  διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό και το οποίο ποικίλει ως εξής:

 • Ψηφιακό υλικό Θεωρίας – Πρόσθετα Αρχεία pdf – excel -PowerPoint
 • Παραδείγματα – Υποδειγματικές Ασκήσεις
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία
 • Βιντεοπαρουσιάσεις
 • Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / Διδασκαλίες
 • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
 • On line tests

Το υλικό συνοδεύεται από τον σχετικό «Οδηγό Μελέτης» και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα μελέτης και κατάθεσης γραπτών προόδων – εργασιών καθώς και τη διδακτέα ύλη.

 

Ημερομηνία:
19/10/2020
Χώρος Διεξαγωγής:
Online
ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.