Πρόγραμμα "Θράκη-Μακεδονία"

Μεγάλο μέρος του πρωτογενούς υλικού παρουσιάζεται επεξεργασμένο μέσα από τη Βάση Δεδομένων η οποία είναι ενταγμένη στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» που είναι εγκατεστημένη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Απευθύνεται σε επιστήμονες, μουσικούς, εκπαιδευτικούς, σπουδαστές ή μουσικόφιλους που επιθυμούν να μελετήσουν συστηματικά ένα πολύτιμο αρχείο, ή που θέλουν ν' ανακαλύψουν και να εμπνευστούν από την ελληνική μουσική παράδοση. 

Πρόσβαση στο υλικό που δεν έχει ενταχθεί στη Βάση Δεδομένων είναι δυνατή μόνον κατόπιν σχετικής άδειας.
Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα, εδώ.

 

ΦΟΡΕΑΣ:
Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.