Πρόγραμμα Μνημοσύνη

Η μνημοσύνη περιέχει κείμενα φοιτητών του εργαστηρίου μουσικής του Παντείου Πανεπιστημίου, με πρωτότυπα θέματα για τον ήχο και τη μουσική. Ο εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να επιλέξει ως "κείμενα εφόρμησης" άρθρα για συζήτηση στην τάξη.

Διδακτική μεθοδολογία

-Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια εισαγωγή στην τάξη για τη φύση του ήχου, την πολιτισμική του παρουσία στην καθημερινότητά μας ( ο ήχος και η μουσική μας κατακλύζουν, οι λειτουργίες τους έχουν αλλάξει στην μοντέρνα και τη "μεταμοντέρνα εποχή, ο συμβολισμός και ο επικοινωνιακός χαρακτήρας του ήχου, ζητήματα ήχου και περιβάλλοντος, ακουστική οικολογία, ηχοτοπία κ.λπ. είναι σχετικά θέματα-κλειδιά).

-Το επιλεγμένο κείμενο δίνεται στους μαθητές - σπουδαστές, προκειμένου να ακολουθήσεις μια γόνιμη κουβέντα με αφορμή αυτό. Η κουβέντα αυτή μπορεί να προεκταθεί προς οποιοδήποτε θέμα απασχολεί ακόμη και σε τοπικό επίπεδο τα παιδιά σχετικά με το ηχητικό τους περιβάλλον.

-Επιζητείται η κριτική αντιμετώπιση των θεμάτων, ο αναστοχασμός, η αναλυτική και συνθετική σκέψη, η ολιστική προσέγγιση, με την αρωγή διεπιστημονικών αναφορών και διαθεματικών διδακτικών προσεγγίσεων.

Εκπαιδευτικές προεκτάσεις

Η τάξη μπορεί να προχωρήσει σε συγγραφή άρθρων των παιδιών, περισσότερη αναζήτηση σε πηγές πληροφόρησης και το διαδίκτυο, στην έκδοση ηλεκτρονικού ή έντυπου περιοδικού ενημέρωσης και διάχυσης ιδεών για τον ήχο και τη μουσική, αλλά και σε δραστηριότητες, κατασκευές, δημιουργία "καλών συνηθειών" κ.λπ.

ΦΟΡΕΑΣ:
Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.