Youth in the World: Cooperation with countries other than the neighbouring countries of the European Union, Youth in Action Programme, Education and Culture, Lifelong Learning Programme

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανταλλαγές νέων δημιουργών σε χώρες της Ευρώπης και της Αφρικής, καλλιτεχνικό φεστιβάλ στην Ιταλία το φθινόπωρο του 2009 και καλλιτεχνικό διαγωνισμό φωτογραφίας και ταινιών μικρού μήκους. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ταξιδέψουν στη Ρουμανία ή στην Ουγκάντα (αντίστοιχα) ενώ οι δημιουργίες τους θα συμπεριληφθούν στο τελικό προϊόν του προγράμματος, το οποίο θα διανεμηθεί στους  χώρες-εταίρους του προγράμματος. Σε συνεργασία με την ΕΕΜΑΠΕ θα επιλεγεί ένα έργο σε κάθε κατηγορία, το οποίο θα εκπροσωπήσει τη χώρα και θα σταλεί στην Ιταλία για την τελική επιλογή.

Περιγραφή προγράμματος

Σε όλο τον κόσμο η ελπίδα για συμφιλίωση χωρών και λαών μοιάζει να χάνεται. Οι εικόνες και οι αναπαραστάσεις που έχουν οι λαοί ο ένας για τον άλλο και για το άγνωστο, είναι συνήθως όχι μόνο αρνητικές αλλά και άκαμπτες, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται ο διάλογος μεταξύ των λαών σε μια όλο και πιο σύνθετη διαδικασία. Βασική δυσκολία στη διαδικασία αυτή είναι η έλλειψη του ανοιχτού νου και η απουσία ενός πλαισίου, αναγκαίου για την ανακάλυψη άλλων κόσμων και για την ανταλλαγή γνώσης.

Στο πρόγραμμα «Η Τέχνη του Διαπολιτισμικού Διαλόγου», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ενέργεια «Νεολαία σε Δράση», συμμετέχουν 9 χώρες από την Ευρώπη και την Αφρική και απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να χτίσουν μια ανοιχτή, πολύ-πολιτισμική και ενωμένη κοινωνία.

Η τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα μέσο για να προαγάγουμε αυτές τις ανταλλαγές.  Η δημόσια συζήτηση που γίνεται γύρω από τις τέχνες και τις καλλιτεχνικές φόρμες είναι ταυτόχρονα μια συζήτηση πάνω σε παραδόσεις, πολιτισμούς και ένας νέος τρόπος για να συναντηθούν και να γνωριστούν νέοι άνθρωποι.

Το πρόγραμμα βάζει σε πρώτο πλάνο πολιτιστικές ανταλλαγές νέων ανθρώπων στην Ουγκάντα και τη Ρουμανία, καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και ένα φεστιβάλ πολιτισμών που θα λάβει χώρα στην Ιταλία. Το πρόγραμμα υποστηρίχτηκε αρχικά από ενώσεις στην Ευρώπη και την Αφρική, οι οποίες δουλεύουν με νέους ανθρώπους και έχουν στόχο τη δημιουργία ενός νέου και καλύτερου κόσμου.

Η ΕΕΜΑΠΕ σε συνεργασία με:

- τη Gruppi di Solidarietà Internazionale (GSI Italia)

Η Ένωση GSI Italia  http://www.gsitalia.org είναι ένας Οργανισμός μη Κυβερνητικός διεθνούς συνεργασίας και εθνικής αλληλεγγύης αναγνωρισμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Η έδρα της είναι στο Spoleto (νομός Perugia) και επεκτείνεται και σε άλλες ιταλικές πόλεις (Lombardia, Marche, Triveneto, Lazio). Η δράση της GSI στην Ιταλία αφορά projects κατάρτισης και  ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, προωθώντας εκστρατείες κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και υπέρ του διαπολιτισμικού διαλόγου. Λειτουργεί υποστηρίζοντας και προστατεύοντας πληθυσμούς μετανάστευσης με διάφορα μέτρα: προσφέρει νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες,  διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα και προωθεί τμήματα κατάρτισης και υποστήριξης σε σχολεία με υπηρεσίες πολιτιστικής και γλωσσολογικής  μεσολάβησης.

- και με το Πανελλήνιο ΔΙΚΤΥΟ για το ΘΕΑΤΡΟ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
http://www.theatroedu.gr

Διοργάνωση

Η GSI ITALIA (Ιταλία) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Activity, για τους ανθρώπινους πόρους και την αειφόρο ανάπτυξη (Ρουμανία), μαζί με:

    - Raama Noorte Uhing Noorus, Εσθονία
    - Avrasya Community, Τουρκία
    - Academia Josè Moreira da Silva, Πορτογαλία
    - ΕΕΜΑΠΕ, Ελλάδα
    - Le Droit à la Vie, Μπενίν
    - Uganda Pioneers’ Association, Ουγκάντα
    - Faa I Tuora, Μπουρκίνα Φάσο
    - Aktion pit-togohilfe, Τογκολέζικη δημοκρατία

Σκοποί

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα ή ομάδες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιλογή

    - μιας φωτογραφίας με θέμα το διάλογο των πολιτισμών μέσω της τέχνης
    - μιας ταινίας μικρού μήκους με θέμα «διαπολιτισμικός μουσικός διάλογος»

Βραβείο

Η καλύτερη φωτογραφία θα εκδοθεί – η έκδοση αυτή θα διανεμηθεί στις χώρες-εταίρους.
Η καλύτερη ταινία μικρού μήκους θα συμπεριληφθεί σε ντοκιμαντέρ, το οποίο θα διανεμηθεί στις χώρες-εταίρους και θα προβληθεί στη διάρκεια του Φεστιβάλ των Πολιτισμών που θα διοργανωθεί στην Ιταλία στο τέλος του προγράμματος «Η Τέχνη του Διαπολιτισμικού Διαλόγου».

Ο Διαγωνισμός

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

    - Φωτογραφίες/ταινίες μικρού μήκους θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Μαΐου 2009
    - ταινίες μικρού μήκους θα πρέπει να υποβληθούν σε DVD. Γίνονται δεκτά όλα τα format.
    - Φωτογραφίες θα πρέπει να είναι εκτυπωμένες σε διαστάσεις 20x30 εκατοστά.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες:
Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, διεύθυνση και τηλέφωνο του δημιουργού, τίτλο και σύντομη περιγραφή της φωτογραφίας/ταινίας μικρού μήκους.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες, με επισυναπτόμενο ένα αντίγραφο ταυτότητας και με την ένδειξη: για το πρόγραμμα «Η Τέχνη του Διαπολιτισμικού Διαλόγου»
Η σφραγίδα του ταχυδρομείου αποτελεί απόδειξη εμπρόθεσμης υποβολής.

Κανόνες

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κάθε δημιουργός είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο της φωτογραφίας/ταινίας μικρού μήκους που υποβάλλει. Οι φωτογραφίες/ταινίες μικρού μήκους που υποβάλλονται δεν επιστρέφονται.

Η επιτροπή:

    - συγκεντρώνει φωτογραφίες/ταινίες μικρού μήκους
    - δημιουργεί λίστα των υποψηφίων
    - αναδεικνύει το νικητή

Η επιλογή της επιτροπής είναι αδιαμφισβήτητη.

Επιλέγεται ένας νικητής για την καλύτερη φωτογραφία και ένας για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους σε κάθε χώρα-εταίρο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υποδηλώνει την αποδοχή στους κανονισμούς της διαδικασίας. Ζητήματα που δε συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς αυτούς, βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια και απόφαση των διοργανωτών.

Download the leaflet

 

  yia youth

 

 

 

Ημερομηνία:
Nov 2008 - Oct 2009
Χώρος Διεξαγωγής:
Rue Colonel Bourg 135-139, B-1140 Bruxelles, Belgique
ΦΟΡΕΑΣ:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή EACEA - Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών και Πολιτισμού

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.