Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο 2013

Η Εβδομάδα Εκπαίδευσης για τον Κόσμο είναι μια δράση ευαισθητοποίησης, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο την τρίτη εβδομάδα του Νοέμβρη και έχει στόχο να προωθήσει πρακτικές και θεματικές της Εκπαίδευσης για τον Κόσμο στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο αφορά την κατανόηση των βασικών στοιχείων που συνιστούν την έννοια της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου (Global Citizenship).

Η Εκπαίδευση για τον Κόσμο αγκαλιάζει όλες της μορφές της Εκπαίδευσης του Πολίτη, δηλαδή την Εκπαίδευση για την Ανάπτυξη (ή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση), την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εκπαίδευση για την Αειφορία, την Εκπαίδευση για την Ειρήνη και την Πρόληψη της Βίας και τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις βασικές αρχές του εγχειρήματος, καθώς και τη στάση ζωής που επιδιώκεται μέσα από αυτή την εκπαίδευση στο σχετικό link.

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.