"Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων στη Σχολική Τάξη"

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο σεμινάριο «Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων στη Σχολική Τάξη» το οποίο θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή, στην Παλλήνη Αττικής, στις 28 Νοεμβρίου 2013.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί το Open Discovery Space (ODS), μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ουσιαστική αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο σύγχρονο σχολείο. Με στόχο τη βελτίωση της μάθησης και την ανάπτυξη της σχολικής μονάδας παρέχει δυνατότητες μέσα από την πολυγλωσσική πύλη του στον εκπαιδευτικό για να δημιουργήσει την ψηφιακή κοινότητα του σχολείου του, να διαμοιράσει εκπαιδευτικό υλικό και να οργανώσει ένα ημερολόγιο σχολικών δράσεων.

Θα παρουσιαστούν, επίσης, εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στη συγκρότηση και εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης για την ένταξη του σχολείου στην ψηφιακή εποχή, μέσω του προγράμματος Open Discovery Space. Ιδιαίτερη προσοχή, τέλος, θα δοθεί στην καταγραφή των αναγκών των εκπαιδευτικών σε ένα σύγχρονο σχολείο, καθώς και σε προτάσεις για τη βελτίωση της ίδιας της πύλης του ODS.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό link.

 

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.