Ημερίδα "Εκπαιδευτική Ηγεσία στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης"

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στα πλαίσια συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαιδευτική Ηγεσία (European Policy Network on School Leadership – EPNoSL) διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Εκπαιδευτική Ηγεσία στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης".

Η Hμερίδα έχει διττό χαρακτήρα. Αφενός, θα παρουσιαστούν σημαντικά θέματα σχετικά με την ηγεσία στον χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) με κεντρικές ομιλίες. Αφετέρου, θα γίνει μια ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και θέσεων των συμμετεχόντων, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής και εφαρμογών.

Η Ημερίδα θα εστιάσει σε ζητήματα που απασχολούν ιδιαίτερα τους εμπλεκόμενους στη διοίκηση δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπως θέματα διοίκησης, διαχείρισης προσωπικού, συνεργασίας, διάχυσης ηγεσίας. 

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.