Πρόσκληση Συγγραφής Εισηγήσεων στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συγγραφή εισηγήσεων στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης.

Πρόσκληση για συγγραφή εισηγήσεων

Πληροφορίες για το Συνέδριο: http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013

 

 

ICODL 2013

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013

Μεθοδολογίες Μάθησης 

Αθήνα, 8 -10 Νοεμβρίου 2013

Ελληνογερμανική Αγωγή

 

Οργάνωση

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)

Ελληνογερμανική Αγωγή

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – το Περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο http://www.eap.gr/

Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  http://www.openet.gr/

Ελληνογερμανική Αγωγή     http://www.ea.gr/ea/index.asp?lag=gr

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – το Περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία  http://www.openet.gr/activities/open-journal/

 

Συμμετέχουν:

Παρατηρητήριο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εκπαίδευση

Σύλλογος «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση»

 

Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου

·         Μαθησιακές Διαδικασίες

·         Καινοτόμες μαθησιακές διαδικασίες στη δια βίου μάθηση και σχολική εκπαίδευση

·         Εφαρμογές και έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

·         Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: αυτόνομα και μικτά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης

·         Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στην επικοινωνία, διδασκαλία και μάθηση

·         Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση: σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης

·         Ανάπτυξη και Διασφάλιση Ποιότητας στην εκπαίδευση (σχολική, τριτοβάθμια και δια βίου εκπαίδευση)

·         Η αξιολόγηση ως μοχλός ανάπτυξης

·         εκπαιδευτικό υλικό σε : E-learning, M-learning, D-learning, Online learning   

 

Σημαντικές ημερομηνίες για το Συνέδριο

Πρόσκληση για εισηγήσεις                                Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος

Κατάθεση ολοκληρωμένων εισηγήσεων               1η Ιουνίου

Ενημέρωση των συγγραφέων                           20 Ιουνίου

Κατάθεση τελικών / διορθωμένων εισηγήσεων      10 Ιουλίου

Εγγραφή στη Συνέδριο                                   5 Σεπτεμβρίου

Συνέδριο                                                      8, 9 και 10 Νοεμβρίου 2013

 

Κεντρικοί Ομιλητές από το εξωτερικό:

Alan Tait, Professor of Distance Education and Development at the Open University/UK

Alan Tait is Professor of Distance Education and Development at the Open University/UK and a Senior Associate with Ranmore. Alan has a long record of professional practice, publication and the support of professional development in distance and e-learning. Until recently he was Pro-Vice Chancellor for Curriculum and Qualifications and before that Dean of the Faculty of Education and Language Studies. Alan is also a senior member of St Edmunds College, University of Cambridge.

 

Dr. Don Olcott, Jr., FRSA

Dr. Don Olcott, Jr., FRSA, is Professor of Educational Leadership and ODL (adjunct faculty) with the University of Maryland University College graduate program in distance education and President of HJ Global Associates.  He currently serves as the managing consultant of strategic planning and international engagement at the Higher Colleges of Technology (HCT) system office in the United Arab Emirates through June 2013.  Dr. Olcott is former Chief Executive of The Observatory on Borderless Higher Education (OBHE) in the UK, former Chairman of the Board of Directors and President of the United States Distance Learning Association (USDLA) and is a 2010 EDEN Fellow granted by the European Distance and eLearning Network (EDEN) for his leadership and contributions to European open and distance learning.  Don holds dual Canadian-U.S. citizenship and a citizen of the Commonwealth.

 

Πληροφορίες: http://icodl.openet.gr/index.php/icodl/2013

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.