Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πατήστε εδώ

 

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.