Ημερίδα με θέμα " Η Όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία "

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", η Εθνική Λυρική Σκηνή, διοργανώνει την ημερίδα "Η Όπερα Διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία".

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της όπερας, το θέμα της διάδρασης των παιδιών στις παραστατικές τέχνες, καθώς επίσης και η έως τώρα επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος.

http://www.minedu.gov.gr/

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.