Πρόσκληση για το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο IDEA

Call for participation in the 8th World Congress on Drama / Theatre and Education, 8-13 July 2013, in Paris, France, organized by ANRAT (Association nationale de Recherche et d'Action théâtrale), Idea Paris 2013 and partners.

Deadline for proposal submission: 15 October 2012.

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.