Συμπόσιο για την Ελληνική Μουσική Δημιουργία

Πρόσκληση για ανακοινώσεις για το Συμπόσιο "Ελληνική Μουσική Δημιουργία: Ταυτότητες και ιστορικές μνήμες" που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία.

Χρόνος διεξαγωγής:

Από τις 15 έως και τις 17 Νοεμβρίου 2012.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 15η Ιουλίου 2012.

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.