2ο Σεμινάριο του Επιμορφωτικού Κύκλου «Τα Σεμινάρια του Χαρταετού» με θέμα «Ιδέες & e-Υλικό- Πράξη & Δημιουργία με το OPEN DΙSCOVERY SPACE»

Διοργανώνεται στο 2ο Δ.Σ. Παιανίας το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 στις 11.00, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "OPEN DISCOVERY SPACE: Προωθώντας την Αξιοποίηση Ψηφιακών Πηγών Μάθησης στο Σχολείο μέσω Εφαρμογών Κοινωνικής Δικτύωσης" υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Open Discovery Space (ODS), που αποτελεί μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια, η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής διαδικτυακής πύλης, που αρχικά θα αξιοποιηθεί ως ένα μέσο για να εμπλέξει σχολικές κοινότητες, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές σε εκπαιδευτικές πρακτικές μέσα από την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών μαθησιακών πόρων.

Στο εργαστήριο που ετοιμάσαμε, με ιδιαίτερη αγάπη και κέφι, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε παραδείγματα καλών πρακτικών που ενσωματώνουν την εκπαιδευτική τεχνολογία και το διαδίκτυο στην καθημερινή διδακτική πράξη. Στο πρόγραμμα που επισυνάπτεται μπορείτε να δείτε με περισσότερες λεπτομέρειες τις εισηγήσεις και τη θεματολογία του εργαστηρίου. Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες θα έχουμε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε σε ένα ηλεκτρονικό μάθημα βασισμένο σε εκπαιδευτικό υλικό αποθετηρίων του ODS. Το εργαστήριό μας θα κλείσει με συζήτηση για τις δυνατότητες της Μάθησης με την αξιοποίηση e-υλικού (Resource Based Learning), που αποκομίσαμε από την εμπειρία του εργαστηρίου. Θα συζητηθούν επίσης θέματα σχετικά με το ποιες αλλαγές παρατηρούμε στη μαθησιακή διαδικασία, ποια οφέλη και τι είδους, ποια προστιθέμενη αξία προσδίδουν αυτά και η συσχέτισή τους με εποικοδομητικές θεωρήσεις και μεθόδους αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Μαρία Φραγκάκη & Μάκης Τριανταφυλλίδης

Δάσκαλοι

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.