«Λόγω ψυχής: Η θεραπευτική διάσταση των Τεχνών στην εκπαίδευση ως Φιλοσοφία και Πράξη»

3μερο Σεμινάριο 40ωρών Επαγγελματικής Ανάπτυξης

13 - 15 Απριλίου 2018

Με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προλαμβάνειν Μουσικῆι, κάλλιον του θεραπεύειν

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

‘Καθώς μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας με τους άλλους,
τους προσφέρουμε την δύναμη της εμπειρίας της επούλωσης μας’
(Bylley Avery, 2004)

Η δημιουργία Τέχνης μέσα από την αφήγηση, τη μουσική, την κίνηση και τον χορό, το παιχνίδι, την εικαστική προσέγγιση, το δράμα, μπορεί να είναι θεραπευτική και απελευθερωτική. Αναμφισβήτητα, ο τομέας των Ανθρωπιστικών Σπουδών αναγνωρίζει ότι  η θεραπεία μέσω της τέχνης είναι δημιουργική διαδικασία δίνοντας την ευκαιρία για αυτοπραγμάτωση με μεταμορφωτική ποιότητα, αλλά και ενισχύει την ικανότητα αποστασιοποίησης και επεξεργασίας της ανθρώπινης εμπειρίας. Ειδικότερα, η καλλιτεχνική εμπειρία αποτελεί «όχημα» πράξης για να μπορεί τόσο ο παιδαγωγός όσο και το παιδί να «συνομιλούν» για συναισθήματα που δεν θα μπορούσαν να εκφράσουν με λόγια εισπράττοντας την εμπειρία της ‘κανονικότητας’ σε ειδικές συνθήκες.

Στόχος των παραπάνω αποτελεί, η δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση, να μπορεί να αποκαταστήσει αυτή την αίσθηση της σύνδεσης με τους άλλους. Μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, η Τέχνη μπορεί να αλλάξει τη στάση των ανθρώπων, τις συναισθηματικές καταστάσεις τους αλλά ακόμα και εκείνη την «αντίληψη του πόνου». Ειδικότερα, η  θεραπεία μέσω της Τέχνης και η καλλιτεχνική έκφραση μπορούν να συμπληρώσουν άλλες θεραπευτικές μεθόδους ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μια αρχική προσέγγιση προσδιορισμού και έκφρασης αφόρητων εμπειριών.

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/οντες θα είναι σε θέση:

  • - να αναγνωρίζουν μία ευρεία γκάμα περιπτώσεων που χρήζουν ειδικής παιδαγωγικής αντιμετώπισης,
  • - να συνομιλήσουν με ειδικούς επιστήμονες,
  • - να έρθουν σε επαφή με τεχνικές οικείες και φιλικές ως προς τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και με ευχάριστες δραστηριότητες μέσω των οποίων να μπορούν να συμμετέχουν εύκολα και να επεξεργάζονται άνετα μία ειδική συνθήκη εντός του σχολικού χώρου.

 

Επιστημονική επιμέλεια

Μαρία Αργυρίου
Ε.ΔΙ.Π, Εφαρμοσμένη Μουσική Παιδαγωγική
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

 

 

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018: 10.00 πμ – 8.00 μμ

Προσέλευση – Παραλαβή υλικού: 9.30 πμ – 10.00 πμ

 

Σάσα Βούλγαρη
Ψυχοπαιδαγωγός – Αφηγήτρια

Εργαστήριο Ι: 10.00 πμ – 12.00 μμ

Τα Θεραπευτικά Παραμύθια και οι εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση
Η  χρήση  της  αφήγησης  ως  παιδαγωγικού εργαλείου  έχει  ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση  παρέχοντας  την ευκαιρία της καλλιέργειας ης δημιουργικής φαντασίας, της κατανόησης γεγονότων με κοινωνικό και πολιτισμικό περιεχόμενο, την ανάπτυξη  μεγαλύτερης  αυτογνωσίας  αλλά και  τη μείωση  της  συναισθηματικής δυσφορίας. Ο αφηγητής/τρια καλείται να οδηγήσει το παιδί στην  ανακάλυψη  νέων  πληροφοριών  για τον εαυτό του, επικεντρώνοντας  στις  εμπειρίες  του/της και  στο  νόημα που προσδίδει σε αυτές. Η αφήγηση μετατρέπεται έτσι σε μια ευκαιρία  για  το παιδί να  ανακαλύψει  και  να  εξετάσει  τις  εμπειρίες  που  αναδεικνύονται  μέσω  της  αφήγησης, αλλά και ως μέσο για να αποκαλυφθεί το πλαίσιο της ζωής του,  στον  χρόνο  και  στο  περιβάλλον,  περιλαμβανομένων γενικών αλλά και ειδικών συνθηκών. Πιο συγκεκριμένα, η χρήση  των αφηγήσεων στη σχολική πράξη, καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού που βιώνει την πολυδιάστατη «εμπειρία του υποφέρειν» και όχι απλά ενός  οργανισμού που «νοσεί».

Εργαστήριο ΙΙ: 12.15 πμ – 2.00 μμ

Ο μουσικός εμπλουτισμός της αφήγησης (ΙΣΤΟΡΙΕΣ & ΜΟΥΣΙΚΕΣ)
Μέσα από την συνεχή διαμόρφωση τους στους αιώνες οι προφορικές ιστορίες των λαών διατήρησαν με εντυπωσιακό τρόπο βασικές θεματικές στον πυρήνα τους, προσφέροντας συχνά και με γλώσσα συμβολική απαντήσεις για τα μεγάλα ανθρώπινα θέματα. Για το λόγο αυτό τα μαγικά παραδοσιακά παραμύθια σήμερα, χρησιμοποιούνται ποικιλοτρόπως και ενσωματώνονται σε παιδαγωγικές και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Το συγκεκριμένο εργαστήριο ευαισθητοποιεί θεωρητικά αλλά κυρίως μέσω βιωματικών παιχνιδιών και ειδικών τεχνικών για το πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα παραμύθια των λαών στις αυτογνωσιακές τους προεκτάσεις στην εκπαίδευση και σε μορφές διερεύνησης της αυτογνωσίας.

 

Μεσημεριανό Διάλειμμα: 2.00 μμ – 3.00 μμ

 

Μαρία Φιλιάνου
Ειδική παιδαγωγός- Μουσικοπαιδαγωγός Orff

Το Orff-Schulwerk και η Ειδική Μουσική Παιδαγωγική
Εισαγωγή: Το Orff-Schulwerk (Μουσικοκινητική Αγωγή Carl Orff) δεν αποτελεί μόνο μια μουσική εκπαίδευση αλλά αφορά στη γενική καλλιέργεια και ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Στην περίπτωση των παιδιών με αναπηρία, το Orff-Schulwerk βρίσκει τη θέση που του ανήκει στο σχολείο. Η στενή σχέση της παιδαγωγικής προσέγγισης Orff με την Ειδική Μουσική Παιδαγωγική στα βασικά τους σημεία είναι ο λόγος για τα θετικά αποτελέσματα που αναδεικνύονται μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Η βασικότερη κοινή αφετηρία είναι η αρχή της ολότητας της ανθρώπινης υπόστασης ως ενότητα ψυχής, σώματος και πνεύματος αλλά και η αρχή της ολότητας στη μουσική. Σύμφωνα τόσο με την προσέγγιση Orff όσο και στην Ειδική Μουσική Παιδαγωγική η μουσική αποτελεί ενότητα ήχου-μουσικής, κίνησης και λόγου.

Εργαστήριο I: 3.00 μμ – 4.45 μμ

Τα άτομα με προβλήματα ακοής και κώφωση έχουν εγγενή μουσικότητα. Η έμφυτη μουσικότητα συνδέεται με την ικανότητα του ανθρώπου να αντιδρά με φυσικό και ενεργό τρόπο στο άκουσμα της μουσικής και δεν έχει σχέση με το όργανο της ακοής. Η μουσικότητα είναι δεξιότητα του νου. Η μουσική σε άτομα με προβλήματα ακοής βιώνεται πολυαισθητηριακά και δημιουργεί αισθητική απόλαυση. Το Orff-Schulwerk στον χώρο της Ειδικής Μουσικής Παιδαγωγικής αποτελεί πρόταση για τα άτομα με προβλήματα ακοής και κώφωση ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους.
Όσον αφορά στα άτομα με προβλήματα όρασης και τύφλωση, η ευαισθητοποιημένη  ακουστική οδός αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και δημιουργεί αντισταθμιστικά τη βάση για μια μουσική εκπαίδευση με υψηλές επιδόσεις αλλά και ποιοτική αισθητικά καλλιέργεια.

 

Διάλειμμα: 4.45 μμ – 5.00 μμ

 

Εργαστήριο ΙΙ:  5.00 μμ – 7.45 μμ

Tο Orff- Schulwerk  πραγματοποιείται με δομημένη διδασκαλία, έχει παιγνιώδη μορφή και γενικά δημιουργεί ένα πλαίσιο όπου με κίνητρα και παρωθήσεις ενισχύεται η συμμετοχή. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές δραστηριοποιούνται και βιώνουν τα οφέλη της ομαδικής συνεργασίας. Η μοναδικότητα των παιδιών είναι σεβαστή από όλα τα μέλη της ομάδας και η αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων τους είναι δεδομένη. Σε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης εκδηλώνεται η επικοινωνία και η έκφραση.
Τα άτομα με νοητική υστέρηση επίσης βρίσκουν στο \Orff-Shulwerk το περιβάλλον όπου η συμμετοχή είναι πάντα θετική και χωρίς κινδύνους για αποτυχία. Ξεκινώντας από αυτή την βάση οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και τα άτομα εκδηλώνουν το δυναμικό τους, μαθαίνουν κανόνες συμπεριφοράς και κοινωνικοποιούνται.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018: 1.00 μμ – 9.00 μμ

Προσέλευση: 12.30 μμ – 1.00 μμ

 

Άλκηστις Μαυροκεφάλου
Εικαστικός, University of Oxford, ΜΑ Εικαστικών Τεχνών (ΜΕΤ), Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Εργαστήριο: 1.00 μμ – 3.00 μμ

Χέρια σε δράση. Εικαστικές προσεγγίσεις και πρακτικές για μαθητές 4-12 ετών.
Μέσα από τη διαχείριση του υλικού και της φόρμας, τα παιδιά εισάγονται στην διαδικασία κατασκευής και δημιουργίας με εικαστικούς όρους. Στόχος της πλαισίωσης αυτής, ανάλογα με την ηλικία, είναι η ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας, η καλλιέργεια της δεξιότητας της μη λεκτικής επικοινωνίας, η ανάπτυξη της φαντασίας μέσω της δημιουργικής έκφρασης. Η επαφή με υλικά και η διαχείριση της μορφής με κατεξοχήν μη λεκτικά οριοθετημένους τρόπους ενισχύει την καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσα από την εικαστική διαδικασία.

 

Διάλειμμα: 3.00 μμ – 3.10 μμ

 

Μαρία Καραπαναγιώτη
Χορογράφος - Χοροθεραπεύτρια

Εργαστήριο: 3.10 μμ – 5.50 μμ

Χορεύεις; Η θεραπευτική και κοινωνική διάσταση του Χορού για Άτομα με αναπηρίες
Με έμφαση την τέχνη του χορού και στόχο τη θεραπεία, την αποκατάσταση ή απλώς την αποδοχή της αναπηρίας, το εργαστήρι θα εστιάσει στη βιωματική δράση του χορού διαφορετικών μορφών αναπηρίας. Κάθε σώμα καλείται να μετέχει στο δίδυμο Χορού – Μουσικής με σκοπό να εκφράσει συναισθήματα, να εξωτερικεύσει την εσωτερική ενέργεια, ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία και να δώσει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους και να γίνουν χορευτές. Η μέθοδος διδασκαλίας μέσω Τέχνης ″ΧορόΧρωμα″ συνδυασμένη με την Χοροθεραπεία (μέθοδος της Πρωτόγονης Έκφρασης ΕP) και τεχνικές σύγχρονου χορού, στοιχεία Ρυθμικής Dalcroze και Χορογραφικής Σύνθεσης, με ειδικές προσεγγίσεις από πλευράς παιδαγωγικής, ανατομίας, ψυχολογίας αποτελούν τις βάσεις της μεθόδου ΧΟΡΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/DANCE DISABILITY της Μαρίας Καραπαναγιώτη.

 

Διάλειμμα: 5.50 μμ – 6.00 μμ

 

Κάλλια Κουνενού
Αν.Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Οικογένειας, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος, ΑΣΠΑΙΤΕ

Εργαστήριο: 6.00 μμ – 7.30 μμ

Η αξιολόγηση του παιδικού ιχνογραφήματος (ανθρώπου και οικογένειας) ως παράγοντας αποτύπωσης της παιδικής ψυχολογίας και έκφρασης

 

Παιδαγωγική Συνεδρία & Συζήτηση: 7.30 μμ – 9.00 μμ

Εστιάζοντας στο τρίπτυχο: Επικοινωνία σχολείου & οικογένειας, γονέων & εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση δυσκολιών των μαθητών

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 10.00 πμ – 5.30 μμ

Προσέλευση: 10.00 πμ – 10.30 πμ

 

Μαρία Αργυρίου
Ε.ΔΙ.Π., Εφαρμοσμένη Μουσική Παιδαγωγική,
ΤΕΠΑΕΣ, Παν.Αιγαίου

Εισήγηση: 10.30 πμ – 11.30 πμ

Η αξιοποίηση πολυτροπικής κοινότητας μάθησης  στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Το παράδειγμα της ΕΕΜΑΠΕ με έμφαση στα προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξειδικευμένης Κοινότητας Μάθησης για την Μουσική Εκπαίδευση ενσωματώνοντας τις διαστάσεις της Πραξιακής Φιλοσοφίας είναι αναγκαίο να γίνει με λεπτομερή σχεδιασμό και μέθοδο καθώς δεν έχουν ερευνηθεί ακόμη επαρκώς θέματα που σχετίζονται με τη Μουσική Διδασκαλία και τη Μάθηση σε ένα πολυτροπικό περιβάλλον. Σκοπός του σχεδιασμού και της υλοποίησης ενός μοντέλου με χειραφετικό ενδιαφέρον είναι όχι τόσο να δώσουμε πρόσβαση στη γνώση αυτή καθεαυτή, όσο προσφέρουμε βήμα στις νέες παραγωγές, αξιοποιώντας τις κοινωνικές αλλά και πολιτιστικές ιδιοποιήσεις της μουσικής γνώσης με ελεύθερη πρόσβαση.

 

Πελίνα Ευαγγέλου
Μουσικοθεραπεύτρια, Ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών

Εργαστήριο: 11.30 πμ – 2.15 μμ

Μουσικοθεραπεία
Η μουσικοθεραπεία υπάγεται στις Θεραπείες μέσω Τέχνης. Είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση που αξιοποιεί το δημιουργικό δυναμικό του ανθρώπου και την έμφυτη ικανότητα του για μουσική έκφραση και επικοινωνία με στόχους τη βελτίωση της συναισθηματικής, σωματικής, κοινωνικής και πνευματικής κατάστασης του ατόμου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του. Στο εργαστήριο, θα δούμε τη συμβολή της μουσικοθεραπείας στην ανάπτυξη της εκφραστικής και δημιουργικής ικανότητας παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής  τους και στην ανάπτυξη των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους (Θα παρουσιαστεί βιντεοσκοπημένο και ηχογραφημένο υλικό).

Κοινωνική Μουσικοθεραπεία
Η Κοινωνική Μουσικοθεραπεία έχει ως κύριο στόχο την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Εστιάζοντας στις δυνατότητες τους και όχι στα ελλείμματα, βοηθά τα άτομα να εξελιχθούν σε προσωπικό αλλά και σε μουσικό-καλλιτεχνικό επίπεδο, να αποκτήσουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους και να μπορέσουν με εξωστρέφεια να εκφράσουν και να αναδείξουν τον δημιουργικό εαυτό τους. Βοηθά εκείνους που για κάποιο λόγο και σε κάποιο βαθμό έχουν αποκλειστεί από την κοινωνία, να εκφραστούν μέσω της μουσικής, συμμετέχοντας ενεργά σε πολιτιστικά-κοινωνικά δρώμενα. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως οι συναυλίες, αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες προσωπικής, δημιουργικής έκφρασης και ενεργής κοινωνικής συμμετοχής και προσδίδουν νόημα και ποιότητα ζωής (Θα παρουσιαστεί βιντεοσκοπημένο υλικό).

 

Μεσημεριανό διάλειμμα: 2.15 μμ – 3.00 μμ

 

Εργαστήριο: 3.00 μμ – 5.30 μμ

Βιωματικό εργαστήριο: «Συνάντηση με τον δημιουργικό εαυτό μας»
Η μουσική αποκαλύπτει  και απελευθερώνει συναισθήματα. Έχει τη δύναμη να μας συγκινεί, να μας ενεργοποιεί ή να μας χαλαρώνει, να μας δημιουργεί εικόνες και να μας «φέρνει πιο κοντά». Σύμφωνα με τη μουσικοθεραπεύτρια Dr. Diane Austin, «H μουσική μπορεί να δώσει φωνή σε αυτό που ακόμη δεν έχει ακουστεί, μπορεί να μας δώσει πρόσβαση στον αόρατο κόσμο – τον κόσμο των εικόνων, των αναμνήσεων και των συνειρμών».
Με αφετηρία τη μουσική ακρόαση, με βάση την τεχνική του ελεύθερου συνειρμού και μέσω εμπειριών ελεύθερης δημιουργικής αυτό-έκφρασης, όπως η ζωγραφική και η εκφραστική γραφή, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με βαθύτερες σκέψεις, συναισθήματα και επιθυμίες τους με έναν άμεσο και πολύ δημιουργικό τρόπο. Το εργαστήριο βοηθά τους συμμετέχοντες (παιδιά ή ενήλικες) να αφυπνίσουν την δημιουργικότητά τους, να διευρύνουν την αυτεπίγνωσή τους, να εισπράξουν χαρά και συναισθηματική ικανοποίηση και να αναπτύξουν τις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητές τους.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια προγράμματος: Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης αφορά την πιστοποίηση 40 ωρών: 25 ώρες βιωματικών σεμιναρίων & 15 ώρες μελέτης και συγγραφής, συμπεριλαμβανομένης και της κατάθεσης σχετικής εργασίας (Ημερομηνία παράδοσης: 2/5/2018) στην e εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΕΕΜΑΠΕ (www.primarymusic.gr).

Υλικά και μέσα: Σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΕΕΜΑΠΕ, ηχητικό υλικό και video διδασκαλίες.

Εγγραφή: 120 ευρώ, το οποίο αφορά την τριετή προ-εγγραφή / συνδρομή ως μέλους της ΕΕΜΑΠΕ (από 2018 έως 2020). Στη συνδρομή περιλαμβάνονται: Χαρτική ύλη, έντυπες εκδόσεις, πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα με συναφές υλικό.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ για τις φοιτήτριες/τές του ΤΕΠΑΕΣ, Παν.Αιγαίου.

Χώρος Φιλοξενίας προγράμματος

Ομορφοκκλησιάς 21 (πρώην 47, δίπλα στον σταθμό ΗΣΑΠ ΕΙΡΗΝΗ), Τ.Κ. 15122, Μαρούσι /  210 2834991-2 & 6934.82.7002

https://ellinoagliki.edu.gr/

 

 

 

Διδάσκοντες/ουσες - Who Is Who

Η Μαρία Αργυρίου, Ph.D., MEd., MΕd., εντάσσεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Εφαρμοσμένης Μουσικής Παιδαγωγικής και είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.pse.aegean.gr/). Με πολυετή διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια μουσική εκπαίδευση και συμμετοχή σε ερευνητικά ευρωπαϊκά προγράμματα, εστιάζει τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στη φιλοσοφία της μουσικής εκπαίδευσης, στη διδακτική της μουσικής στην προσχολική αγωγή και στην πολιτιστική πολιτική.

Η Σάσα Βούλγαρη, με σπουδές στην ψυχολογία και τα παιδαγωγικά, είναι ψυχοπαιδαγωγός με επιμόρφωση στην εναλλακτική διδασκαλία και με εμπειρία σε δημιουργικά και εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και στην ειδική αγωγή. Διδάσκει για την τέχνη της αφήγησης από το 1995, έχοντας διαμορφώσει τη δική της μέθοδο διδασκαλίας. Συνεργάζεται με χώρους αναφοράς για τον πολιτισμό και σε μουσεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επιμένει στις μελέτες της, για το παραμύθι, στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια και στη στενή τους σχέση με το δημοτικό τραγούδι. Τα τελευταία χρόνια η έρευνά της έχει στραφεί στη διαφορετική ρυθμολογία που αποκτά ένα παραμύθι μέσα από τις παραλλαγές του ανά την Ελλάδα.

Η Πελίνα Ευαγγέλου είναι  ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών, ΕΣΠΕΜ (Διατέλεσε Αντιπρόεδρος του ΕΣΠΕΜ το διάστημα 2011-2014). Είναι υπεύθυνη του Τομέα Μουσικοθεραπείας στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας (2012 έως σήμερα) και εργάζεται ως μουσικοθεραπεύτρια στο Κέντρο Ημέρας του Πανελληνίου Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Aτόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες, “H Aμυμώνη” (2006 έως σήμερα). Ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό τμήμα Mουσικοθεραπείας του New York University στην Nέα Yόρκη των Hνωμένων Πολιτειών ως Advanced Student in Music Therapy. Από το 2001 που ξεκίνησε να εργάζεται ως Μουσικοθεραπεύτρια έχει δουλέψει με παιδιά και εφήβους με μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές/αγχώδεις διαταραχές, διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, με άτομα με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, νοητική, αισθητηριακή ή/και κινητική αναπηρία και με άτομα με νευρολογικές και ψυχικές διαταραχές.

Η Μαρία Καραπαναγιώτη είναι χορογράφος – χοροθεραπεύτρια και Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Ομάδας Δρυάδες εν Πλώ. Η μέθοδος διδασκαλίας της μέσω της Τέχνης ″ΧορόΧρωμα″ συνδυάζεται με την Χοροθεραπεία (μέθοδος της Πρωτόγονης Έκφρασης ΕP), τεχνικές σύγχρονου χορού, στοιχεία Ρυθμικής Dalcroze αλλά και τη Χορογραφική Σύνθεση, αξιοποιώντας ειδικές προσεγγίσεις από πλευράς παιδαγωγικής, ανατομίας και ψυχολογίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος ΧΟΡΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ DANCE DISABILITY είναι κατοχυρωμένη μέθοδος διδασκαλίας Χορού των Δρυάδων Εν Πλώ.

Η Κάλλια Κουνενού είναι Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Οικογένειας (BSc, MSc, PhD Ψυχολογίας), Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ και Συ-συντονίστρια του Κλάδου Συμβουλευτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας. Είναι εξειδικευμένη στη συμβουλευτική και θεραπεία ζεύγους και οικογένειας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν: στους παράγοντες που επιδρούν στην επαγγελματική ανάπτυξη, επαγγελματική ωριμότητα και ικανότητα λήψης, στα θέματα οικογένειας και την επίδρασή τους στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου, στην προσωπικότητα και τις ατομικές διαφορές, στην ανάπτυξη νέων ψυχομετρικών εργαλείων την Εκπαίδευση εκπαιδευτών και αξιοποίηση των ΤΠΕ, στην  εφηβεία, νεότητα και χρήση του διαδικτύου.

Η Άλκιστις Μαυροκέφαλου, είναι εικαστικός. Πήρε το πτυχίο της (BFA) από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης το 2014 και το μεταπτυχιακό της (Μεταπτυχιακό Εικαστικών Τεχνών) (MFA) από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας το 2017. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Αγγλία και την Ελλάδα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Η Μαρία Φιλιάνου είναι μουσικός στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας. Έχει διδάξει στην πρωτοβάθμια ειδική εκπαίδευση για μαθητές με ΔΑΔ, νοητική υστέρηση και κώφωση. Είναι πτυχιούχος κλασικής κιθάρας και απόφοιτος του Διετούς Επαγγελματικού Κύκλου Σπουδών Carl Orff. Έχει παρακολουθήσει τον Μονοετή  Επιμορφωτικό Κύκλου Orff – Dalcroze και International Summer Courses Μουσικοκινητικής Αγωγής Carl Orff. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές  στην Ειδική Αγωγή στο ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ. Διετέλεσε πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου ΜΚΑ Carl Orff (ΕΣΜΑ, 1998 – 2002) και πρόεδρος του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ ΜΚΑ Carl Orff στην Αθήνα (2002). Διδάσκει στο Τριετές Πρόγραμμα ΜΚΑ Carl Orff της Σχολής Μωραΐτη στην Αθήνα.

 


 

 

Ημερομηνία:
13 - 15 Απριλίου 2018
Χώρος Διεξαγωγής:
ΕλληνοΑγγλική Αγωγή, Ομορφοκκλησιάς 21 (πρώην 47), Μαρούσι
ΦΟΡΕΑΣ:
Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία (Ε.Ε.Π.Ε.Φ) - ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.