Υλικό άλλων Φορέων

Ψηφιακό Σχολείο - ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ: Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και για τη ΜΟΥΣΙΚΗ

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο συγκεκριμένο χώρο μπορείτε να βρείτε υλικό.

Τόμοι μουσείων σε ηλεκτρονική μορφή (ebooks) στα ελληνικά και τα αγγλικά

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεών της, Η ΕΕΜΑΠΕ συγκεντρώνει τόμους από ελληνικά μουσεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου να έχουν πρόσβαση όλοι στο θαυμαστό υλικό των μουσείων.

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.