Μαρία ΑργυρίουΠρόεδρος της ΕΕΜΑΠΕ

Υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως μουσικός. Κατέχει τίτλους πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με ειδίκευση στον Ελληνικό Πολιτισμό και στην Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Med, Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα στην Πολιτιστική Πολιτική και τη Μουσική Εκπαίδευση καθώς και τις κοινωνιολογικές και πολιτικές πτυχές της Μουσικής Εκπαίδευσης.

Αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στις συγγραφικές της δραστηριότητες συγκαταλέγονται τα επίσημα διδακτικά εγχειρίδια για την Ελληνική Μουσική Αγωγή (Τάξεις Α΄& Β΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ) καθώς και η επιμέλεια επιστημονικών και παιδαγωγικών εκδόσεων της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και παιδαγωγικών – επιστημονικών εκδόσεων για τη σχολική καινοτομία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Είναι αξιολογήτρια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) καθώς και του θεσμού «Αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2013» του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σχετικά links:

http://mariaargyriou.blogspot.com

http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC

http://echology.gr/

http://www.emportfolio.eu/emp/

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε νομικού προσώπου, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των Δικαστηρίων και λοιπών κρατικών Αρχών ή Οργανισμών, των τραπεζών, του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων καθώς και για όλες γενικά τις σχέσεις του σωματείου με τρίτους.

Επιπλέον, εκπροσωπεί με τον Γενικό Γραμματέα την Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες, συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις και διευθύνει τη συζήτηση, ασκεί  γενική εποπτεία σε όλες τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τα όργανα του Σωματείου και γενικά ελέγχει όλα τα μέλη του Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προσλαμβάνει και απολύει το Προσωπικό του Σωματείου κατόπιν ειδικής κάθε φορά εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ελισσάβετ Περακάκη

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.